/Lurah Keseneng Tarhim di Mushola Shirotul Jannah Rt 03 Rw 01 Keseneng

Lurah Keseneng Tarhim di Mushola Shirotul Jannah Rt 03 Rw 01 Keseneng

Selasa malam Rabu, 5 April 2022, Lurah Keseneng melaksanakan Sholat Taraweh di Musholla Sirotul Jannah Rt 03 Rw 01 Keseneng P Lurah Soegeng Darmawan: Selaku Imam Bpk Kaum Wakiman dan Bpk Kyai Sholahudin. P Lurah Soegeng Darmawan: Hadir Tokoh Masyarakat Bpk Agus Susilo Ketua Rw Ketua Rt Sesepuh Bpk Marlan Bpk Sutris dan jamaah Musholla Sirotul Jannah